Asked by Sangita sharma

on 1/1/22

जाडोको समय मा हात खुट्टा को औंला सुन्निनु ,हातको जोर्नी मा हल्का दुखाइ हुनु ,चिलाउनु के बाथ रोग को symptoms, हो,? हाड जोर्नी को डाक्टर संग परामर्श गर्दा RA हो भनेर औषधि चलाउनु भएको छ

Replies to question

Post Reply
Dr. Purushottam Adhikari

Psychiatry, 2 Years of practice

डाक्टरले RA भनेर औसधि चलाउनुभएको छ भने बाथ रोगको नै लक्षणहरु हुन। औसधि नछुटाइ समयमै खानुहोला र फलो अपमा जानुहोला।

Answered on 2/1/22

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters

Asked by Anonymous User ,28 years

2 hours, 30 minutes ago

which hospital is best for ring worm treatment ?