Asked by Anonymous User

on 31/8/20

hand ma fistula banayako 7 week bhayoo but fistula banayako hand ma alikti area kalo bhayara ayako xa blood jameko jasto yo hataunu lai k garnu parxa ani k vayara ysto hunxa.

Replies to question

Post Reply

एकपटक फोटो हेर्नपाए हुने! फोटोसहित डाक्टरसंग प्राइभेट च्याटमा अनलाइन परामर्शको लागि यो लिंकमा जानुहोला: https://www.hamrodoctor.com/doctor/dr-amit-kumar-si104/

Answered on 1/9/20

7 days bhayako ho 7 week bhayaxa

Answered on 31/8/20

Post your Reply

Press Here to type in नेपाली ➤

Recently answered health questions

Your Health and Privacy Matters